Nawigacja

Projekt POKL Podkarpacie stawia na zawodowców

15.02.2015
Autor: Beata Bryk


                                    Projekt POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a także uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów zarówno Technikum jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w ZSA-E w Weryni. Działania projektowe są poszerzeniem oferty edukacyjnej o dodatkowe kwalifikacje, służące podniesieniu zdolności uczniów Zespołu naszej szkoły do większej ich mobilności na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Okres realizacji projektu w ZSA–E w Weryni: od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu :       

 • zajęcia na platformie e - learningowej - 82 uczennic/uczniów;
 • kurs ,, Profesjonalny handlowiec” - 74 uczennic/uczniów;
 • kurs spawacza - 8 uczniów;
 • kurs prawa jazdy - 72 uczennic/uczniów;
 • płatne wakacyjne staże - 89 uczennic/uczniów;
 • kurs barmański 40 uczennic/uczniów;
 • zajęcia grupowe i/lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym.

Udział uczennic/uczniów w projekcie jest bezpłatny.

UWAGA ! NOWA ALOKACJA 

Okres realizacji  działań projektowych: marzec 2015r. - czerwiec 2015r.

Formy wsparcia dla uczennic/uczniów:

 • kurs prawa jazdy dla 40 uczennic/uczniów klas II i III  Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • kurs obsługi kas fiskalnych dla 45 uczennic/uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej            z kl. I-II technik ekonomista, kl. II - technik handlowiec, kl. I-II-III Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie kucharz
 • kurs Księgowość małych firm i rozliczanie z ZUS dla 30 uczennic/uczniów klas II i III Technikum kształcących się w zawodzie technik ekonomista
 • staże zawodowe dla 36 uczennic/uczniów klas I-II-III Technikum

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria