Nawigacja

Technik inżynierii sanitarnej

 1. Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.
   
 2. Informacje dodatkowe

  Przedmiotem zainteresowań technika inżynierii sanitarnej są m. in.: nowoczesne materiały i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych, tajniki wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sieci komunalnych.

 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:

  BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  b) Kwalifikacja 2:
  BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  b) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  c) organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  d) organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
  e) organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

   
 5. Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:
  a) firmach projektowych,
  b) zakładach ochrony środowiska,
  c) przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
  d) zakładach energetyki cieplnej,
  e) zakładach gazownictwa,
  f) przedsiębiorstwach instalacyjnych.


  Absolwenci technikum inżynierii sanitarnej mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.
   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

 

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria