Nawigacja

Atuty szkoły

Praktyki i staże zagraniczne

Zrealizowane projekty:

Anglia - Wypłyń na głębię

Włochy - Comenius


Portugalia - Comenius

Belgia - Comenius

Polska - Comenius

Realizujemy projekty z funduszy unijnych. Współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Włoch, Grecji i Portugalii. Uczniowie ZSA-E w Weryni wyjeżdżają na staże i praktyki do Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Ciekawe zawody

Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe kwalifikacje

Organizujemy w ramach projektów liczne kursy dla uczniów np.: prawa jazdy, carvingu (sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach), barmański, kelnerski, sommeliera, baristy, podstaw księgowości, rachunkowości, spawacza metodą MAG-TIG, operatora wózków widłowych, udzielania pierwszej pomocy i inne.

Zdana matura i egzaminy kwalifikacyjne

Pracujemy dla dobra uczniów i ich sukcesów edukacyjnych organizując dodatkowe zajęcia, które przygotowują do zdania egzaminów maturalnych i zawodowych.

Kontynuacja nauki na studiach

Współpracujemy z uczelniami wyższymi i przygotowujemy do podjęcia nauki na studiach.

Rozwijanie talentów -
Zespół Concordia

Proponujemy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb i zainteresowań. Rozwijamy talenty muzyczne - Zespół Concordia.

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów - kurs pierwszej pomocy.

Przyjazna atmosfera

Charakteryzujemy się wysoką integracją społeczności szkolnej oraz dobrymi relacjami między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Atrakcyjna lokalizacja

Umożliwiamy aktywny wypoczynek i rekreację.

Pracownie

Uczymy się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych i przedmiotowych.

Stypendyści

Mamy licznych stypendystów, laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych.

Kadra nauczycielska

Posiadamy wykwalifikowaną, twórczą, kreatywną i pełną inicjatyw kadrę nauczycielską.

Stołówka szkolna

Serwujemy smaczne i dietetyczne posiłki w szkolnej stołówce.

Samorząd uczniowski Społeczność uczniowską reprezentuje prężnie działający samorząd uczniowski, który zajmuje się również działalnością wolontariacką.

Prace sezonowe

Pomagamy w podejmowaniu prac sezonowych za granicą w okresie wakacji.

Wycieczki dydaktyczne

Organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe i turystyczne.

Warsztaty zawodowe

Udział w programie "Szkoła na widelcu".

Wycieczki turystyczno-rekreacyjne

Dbamy nie tylko o umysł, ale także o ciało.


 

Pozostałe

Dysponujemy Szkolnym Centrum Informacyjnym, wyposażonym w komputery ze stałym dostępem do Internetu.
Posiadamy bibliotekę z bogatym i skatalogowanym księgozbiorem.
Zapewniamy uczniom stałą opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej.
Udostępniamy bezpieczne, zamykane na klucz szafki szatniowe.
Umożliwiamy bezpłatne korzystanie z basenu.
Oferujemy dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów.
Uzyskaliśmy certyfikaty: Szkoła Przedsiębiorczości i Szkoła Promująca Zdrowie.
Posiadamy dziennik elektroniczny, szkolną pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną oraz strony internetowe wszystkich nauczycieli.
Mamy jednozmianowy rozkład zajęć.

70 lat działalności - ponad 10 000 Absolwentów!


Autor: I.Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria