Nawigacja

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu jest obecnie bardzo poszukiwanym pracownikiem. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu. to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

 

Informacje dodatkowe 

W szkole organizowane są warsztaty florystyczne, bożonarodzeniowe oraz wiele okolicznościowych, powiązanych z aktualnym harmonogramem prac szkoły

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 1. Kwalifikacja 1:

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 1. Kwalifikacja 2:

RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 

Zawód technika architektury krajobrazu stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i otoczenia. Przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności.

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. Szczególną i z pewnością jedną z najważniejszych ról architektury krajobrazu jest kształtowanie i przekształcanie istniejących przestrzeni otwartych, a także inwentaryzacja i rewaloryzacja założeń krajobrazowych oraz architektonicznych (ogrodów, parków, skwerów, ulic), co ma szczególne znaczenie w dobie rozwijającej się infrastruktury na terenach zurbanizowanych.

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria