Nawigacja

Technik turystyki wiejskiej

 1. Technik turystyki wiejskiej to zawód poszukiwany w kraju i na terenie UE. Specjalista zajmuje się każdą formą turystyki, odbywającą się w środowisku wiejskim i wykorzystującą wszelkie jego walory. Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich.
   
 2. Informacje dodatkowe
  Turystyka wiejska przyciąga wielu krajowych i zagranicznych gości. Dzięki temu źródłu dochodu na terenach wiejskich powstaje wiele nowych miejsc pracy. Aby turystyka wiejska mogła się dalej dynamicznie rozwijać, niezbędni są specjaliści, m.in. od planowania i organizowania pobytu na obszarach wiejskich czy prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W związku z tym technik turystyki wiejskiej to przyszłościowy zawód.
   
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:
  TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
  b) Kwalifikacja 2:
  TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
  b) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
  c) planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
  d) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

   
 5. Technik turystyki wiejskiej znajdzie zatrudnienie w:
  a) biurach turystycznych,
  b) hotelach,
  c) pensjonatach,
  d) prywatnych domach letniskowych.

  Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do zakupu ziemi rolnej i otrzymania dofinansowania z programów wsparcia z Unii Europejskiej.
  Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Aktualizacja: I. Pogoda
11.10.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria