Nawigacja

Technik agrobiznesu

 1. Technik agrobiznesu zajmuje się projektowaniem, a także organizacją i prowadzeniem działalności w agrobiznesie. Absolwent potrafi ocenić jakość produktów spożywczych, rolniczych i środków do produkcji rolnej. Profesjonalnie ocenia opłacalność uruchamiania produkcji rolno-spożywczej. Analizuje działalność zaopatrzeniową, produkcję handlową i finansową danego przedsiębiorstwa, a także sporządza adekwatną do tego dokumentację.
   
 2. Informacje dodatkowe
  Technik agrobiznesu: projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosuje przepisy formalno–prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, organizuje pracę małych zespołów pracowniczych.

   

 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:
  RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  b) Kwalifikacja 2:
  RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
  b) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  c) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,
  d) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolnych i spożywczych,
  e) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

   
 5. Technik agrobiznesu znajdzie zatrudnienie w:
  a) przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
  b) firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,
  c) obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
  d) usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnego,
  e) urzędach administracji samorządowej.

  Technik agrobiznesu może prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości oraz inną działalność gospodarczą.

   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
   

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria