Nawigacja

Technik ochrony środowiska

 1. Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody. Technik klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.
   
 2. Informacje dodatkowe
  W trakcie nauki dowiesz się jak można troszczyć się o środowisko, jak obserwując rośliny ocenić stopień zanieczyszczenia otoczenia, jak zaprojektować system uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Dołącz do tych, którzy w praktyczny sposób dbają o środowisko.
   
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:

  RL.08 Ocena stanu środowiska
  b) Kwalifikacja 2:
  RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a)
  badania stanu środowiska,
  b) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
  c) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,
  d) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,
  e) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.
   
 5. Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:
  a)
  ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,
  b) terenowych organach administracji państwowej,
  c) stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  d) miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
  e) instytucjach naukowo-badawczych,
  f) przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
  g) centrach edukacji ekologicznej.
   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

 

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria