Nawigacja

Kwalifikacje zawodowe

Czym są kwalifikacje zawodowe?

Mówiąc człowiek wykwalifikowany mamy na myśli osobę wykształconą, posiadajacą wiedzę i praktykę oraz uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Uczeń technikum lub szkoły branżowej, po zdanym egzaminie zawodowym, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

TECHNIKUM kształcące w zawodach:

Technik inżynierii sanitarnej, kwalifikacje:

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych                   

Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacje:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik architektury krajobrazu, kwalifikacje:

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04
Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

 

Technik ekonomista, kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 

Technik handlowiec, kwalifikacje:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
HAN.02  Prowadzenie działań handlowych

 

Technik agrobiznesu, kwalifikacje:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej.
R0L.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

Technik usług kelnerskich, kwalifikacje:

HGT.10 Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

 

Technik ochrony środowiska, kwalifikacje:

CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
 

Technik technologii żywności, kwalifikacje:

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
SPC.05 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA kształcąca w zawodach:         

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych, kwalifikacja:

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych                     

Kucharz, kwalifikacja:

HGT.02  Przygotowanie i wydawanie dań
 

Cukiernik, kwalifikacja: 

SPC.01  Produkcja wyrobów cukierniczych
 


Autor: I.Pogoda
31.01.2019

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria