Nawigacja

Technik organizacji reklamy

 1. Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych, organizuje działalność promocyjną i wystawienniczą, zarządza budżetem reklamodawcy.
   
 2. Informacje dodatkowe
  Reklama jest dźwignią handlu. Zawód technika organizacji reklamy łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną, zatem tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej, kreatywnej, a co najważniejsze - sprawiającej przyjemność pracy. Rynek reklamy w Polsce wciąż jest w fazie rozwoju i zarówno nowopowstające jak i już istniejące firmy zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów od spraw marketingu i reklamy.

   
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:

  AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  b) Kwalifikacja 2:

  AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) określania celów działalności reklamowej, stosowania metody badań rynku reklamy, oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,
  b) opracowywania oferty handlowej dotyczącej sprzedaży usług reklamowych,
  c) dobierania środków i nośników reklamy, stosowania różnych technik reklamy,
  d) prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych w ramach współpracy z klientami i przedsiębiorstwami,
  e) opracowywania werbalnego, dźwiękowego i wizualnego koncepcji reklamy,
  f) opracowywania graficznego projektu reklamy wizualnej i scenariuszy reklamy radiowej i telewizyjnej,
  g) przygotowywania produkcji filmów reklamowych i reklam radiowych,
  h) organizowania działalności informacyjnej, wystawienniczej i sprzedaży reklamy oraz organizowania promocji sprzedaży towarów i usług reklamowych,
  i) współpracowania z klientami, przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.

   
 5. Technik organizacji reklamy znajdzie zatrudnienie w:
  a)
  pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych,
  b) działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  c) biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,
  d) działach promocji środków masowego przekazu,
  e) agencjach scenariuszowych i studiach graficznych,
  f) studiach produkcyjnych - specjalista do spraw produkcji,
  g) agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relation).

   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria