Nawigacja

 • AZjazd Absolwentów 1968 - 23.06.2018

  Autor: St.Olszówka


  Znów przyjechali na kolejny Zjazd Koleżeński Absolwentów Technikum Rolniczego w Weryni, by jeszcze raz, wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość. To było prawdziwe święto wspomnień absolwentów - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek i nauczycieli. Nie obyło się bez łez i wielkich wzruszeń. Spotkanie przypomniało to, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

  Na początek udali się na kolbuszowski cmentarz parafialny, gdzie pokłonili się przy grobach tych, co pozostawili w nich niezatarty ślad swojego istnienia. Mają to szczęście być jeszcze raz ze sobą, pomodlić  się i zapalić znicz za swoich kolegów i profesorów, którzy już tego zrobić nie mogą![more]

  Minęło już 50 lat od ich matury. W większości są już stypendystami ZUS. Tuż po maturze dostawali nakazy pracy i wyjeżdżali, często aż na przeciwny kraniec Polski. Wielu z nich, po rocznych przymusowych stażach, już tam zostało. Byli w wojsku, kończyli studia, ciężko pracowali. Z upływem czasu niektórzy pojechali za wielką wodę, inni wrócili. 50 lat to dwa pokolenia, mają już wnuki (wiele wnuków).

  Msza święta odprawiona przez księdza Lucjana Szumierza -  proboszcza Kolegiaty Kolbuszowskiej, na chwilę tylko, wyciszyła rozmowy i wzruszyła.

  Do pamiątkowego zdjęcia stanęło 36 absolwentów z klasy Va i Vb. Zapisanych w dzienniku było ich 68. Część nie przyjechała, wielu odeszło do Pana.

  Później, dobry sponsor, zafundował biesiadę w zajeździe ,,Rozłogi”. Nastąpił powrót do tego, co w pamięci ocalało, jako obraz najpiękniejszych lat życia. Pałac Tyszkiewiczów nazywają ,,naszym internatem”, wspominają wychowawców Kazimierza Skowrońskiego i Wenancję Górkę. Przypominają zabawne zdarzenia, swoje szkolne kłopoty, miłości, profesorów. Pamiętają z najmniejszymi detalami zdarzenia, swoje oceny, klasówki, zawody sportowe, olimpiadę wiedzy rolniczej, zjazd absolwentów w 1966 r. i wiele innych. Opowiadają jak dziewczyny z internatu musiały, już przygotowane do snu, pójść do dojenia krów, bo ,,dojarka się zepsuła”. O swoich nauczycielach mówią tylko dobrze. Mają swój obraz tamtej rzeczywistości i nic już tego nie zmieni!

  Chcieli opowiedzieć sobie całe życie, ale to przecież w sumie ponad 1500 lat :). Za mało czasu, by to zrobić na jednym spotkaniu, umówili się na następne zjazdy absolwentów.

  Jako obecny dyrektor ich szkoły wraz kierownikiem internatu Franciszkiem Batorym i  profesorem Wojciechem Wilkiem miałem niezwykły honor i zaszczyt witać, spotykać i gościć na jubileuszu rocznika 1968. To co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nimi. Mam zaproszenie na ich kolejny zjazd. Dziękuję!  Zdjęcia

  Aktualizacja: I.Pogoda

  03.02.2019 00:36 | więcej »
 • Zjazd Absolwentów rocznik 1978 - 09.06.2018

  Autor: St.Olszówka


  Okazją do spotkania była rocznica zdawania matury. Spotkali się po 40 latach. Wspominali wspaniałe i smutne chwile spędzone w naszej szkole. Odnowili być może zapomniane trochę znajomości i przyjaźnie. Przybyli na zjazd klasowy z wielu miejscowości Polski, a nawet z Nowego Jorku. Skuteczną organizatorką zjazdu była Lucyna Nowak (Kopeć). W zjeździe obok 19 absolwentów rocznika 1978 /klasy 3b - trzyletnie technikum rolnicze/ wzięli udział wychowawczyni klasy: Teresa Szafraniec, kierownik internatu: Franciszek Batory, katecheta: ks. Stanisław Wójcik oraz obecny dyrektor szkoły Stanisław Olszówka.
   

  O godzinie 10:00 uczestnicy zjazdu uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej w Kaplicy Tyszkiewiczów przez kolegę klasowego ks. Jana Niemca oraz ks. Prałata  Stanisław Wójcika. W krótkiej homilii ks. Stanisław - katecheta przypomniał dawne trudne czasy, podziękował organizatorom spotkania za przygotowanie zjazdu oraz podkreślił wielką rolę szkoły, która nie tylko przekazała swoim absolwentom szeroką wiedzę zawodową, ale również ukształtowała ich system wartości w umiłowaniu ojczyzny, rodziny i pracy.

  Po Mszy Św. uczestnicy zjazdu udali się do dawnej świetlicy internatu, gdzie odbyła się jeszcze jedna lekcja. Później był spacer po szkole i okolicy. Zdziwieniom nie było końca, gdyż niektórzy byli w Weryni po raz pierwszy od 40 lat. Absolwenci wspominali swoich nauczycieli, miejsca i zdarzenia. Obecny dyrektor szkoły przedstawił aktualną sytuację szkoły, kierunki kształcenia i zmiany jakie zaszły ciągu ostatniego czterdziestolecia. Następnie zebrani udali się do „Wisienki” na część towarzyską zjazdu. Podczas rozmów w miłej atmosferze uczestnicy spotkania podkreślali wielką satysfakcję z możliwości spotkania swoich profesorów, kolegów ze szkolnej ławy oraz powspominania dawnych młodzieńczych lat szkolnych. Sprawdzona „lista obecności” pozwoliła uczestnikom zjazdu dowiedzieć się o losach wielu przyjaciół i uzmysłowiła dobitnie nieuchronne działanie czasu... Wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach. Zdjęcia

  Aktualizacja: I.Pogoda

  03.02.2019 00:37 | więcej »
 • Autorzy: L.Nowak, B.Sobowska-Rekut


  40 lat minęło ...
  Serdecznie zapraszamy  9.06.2018 r. na jubileuszowe spotkanie absolwentów Technikum Rolniczego 1975-1978 kl. B

  Scenariusz spotkania
  9:30 - spotkanie przed szkołą
  10:00 - Msza św. w kaplicy Tyszkiewiczów
  11:00 - 13:30 - zwiedzanie szkoły - spotkanie z wychowawcą
  13:30 - spotkanie towarzyskie w Restauracji Wisienka

  Nr konta:
  Cudecka Barbara
  BS Niwiska 47 9180 1034 3003 2014 7024 0001
  wpłata 150 zł

  Dodatkowe informacje pod numerem telefonów: 505 581 700,   667 580 835

   

  15.03.2018 10:00 | więcej »
 • Zjazd Absolwentów - 24.09.2016
  Autorzy: M.Głos, A.Kiwak
  Szkołę można porównać do żywego organizmu, który podlega ciągłym zmianom. Czas przecież nieubłaganie płynie, zmieniając ludzi i miejsca. Zmiany widać szczególnie wyraźnie z perspektywy czasu. Dostrzegli je Absolwenci Szkoły z Weryni, którzy przybyli na uroczystość jej 70-lecia. Była to doskonała okazja do spotkania po latach, integracji absolwentów, ale również do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju. Organizacją Zjazdu zajął się Komitet w skład którego weszli: Maria Strzępa, Elżbieta Rozmus-Maciąg, Lucyna Nowak, Marian Hopek, Zygmunt Śnieżek, Franciszek Skrzela, Jan Stąpor, Andrzej Wesołowski. W dniu 24.09.2016 roku z różnych zakątków Polski i świata (ze Stanów Zjednoczonych, Europy) przybyli absolwenci, aby uczcić ten ważny jubileusz. Zjazd Absolwentów rozpoczął się uroczystą mszą świętą, koncelebrowaną przez księży będących absolwentami bądź katechetami w szkole.
  Głównym koncelebransem był ksiądz Jan Gniewek, który ukończył szkołę w 1982 roku. Towarzyszyli mu ks. Józef Opaliński, absolwent z roku 1986, oraz uczący przez kolejne lata w szkole księża Artur Progorowicz, Krzysztof Tomkiewicz, Stefan Michalski, Tomasz Ryczek. Homilię wygłosił ks. Jarosław Depczyński, a towarzyszył mu proboszcz parafii Wszystkich Świętych i wicedziekan Dekanatu Kolbuszowskiego ks. Lucjan Szumierz. Po uroczystej mszy świętej delegacja absolwentów wraz z Dyrektorem Szkoły panem Stanisławem Olszówką dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej Jubileuszu 70- lecia Szkół w Weryni. Odsłonięcia dokonali prof. doc dr hab. Stefan Skiba, Zygmunt Zięba, Konstanty Halat, Maria Strzępa, ks. Jan Gniewek i ks. Józef Opaliński. Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej delegacja absolwentów udała się na Cmentarz w Kolbuszowej by uczcić pamięć zmarłych pedagogów, kolegów i koleżanek. Pozostali Absolwenci uczcili pamięć zmarłych zapalając znicz przed kaplicą Tyszkiewiczów, znajdującą się na terenie szkoły. Tę część uroczystości zakończyły przemówienia, wśród których szczególnie wzruszające było przemówienie przewodniczącej komitetu organizacyjnego pani Marii Strzępy. W imieniu absolwentów podziękowała ona wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystego zjazdu. Zwróciła uwagę, że „obecność na Zjeździe tak licznej grupy Absolwentów jest potwierdzeniem faktu, jak mocne są więzi powstałe w czasie nauki w tej szkole przed kilkunastu, trzydziestu, pięćdziesięciu, a nawet siedemdziesięciu laty.”
  Oficjalne uroczystości związane ze Zjazdem Absolwentów zakończyło wyprowadzenie pocztów sztandarowych, czyli obecnego sztandaru Zespołu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni oraz historycznego już sztandaru Zespołu Szkół Rolniczych.
  Dalsza część uroczystości miała już charakter mniej oficjalny. Ważnym punktem Zjazdu była akademia przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Wachowskiej, zainspirowana zapisami w kronikach szkoły, wystawa „Wczoraj i dziś” prezentująca dorobek szkoły w latach 1946-2016, przygotowana przez Bogusławę Sobowską-Rekut i Katarzynę Cesarz oraz publikacja „Powrócisz tu” autorstwa Stanisława Olszówki.
  W murach naszej szkoły spotkało się po latach ponad 250 absolwentów z różnych roczników. Był wśród nas najstarszy absolwent pan Konstanty Halat, który ukończył szkołę w 1949 r. i któremu zebrani odśpiewali gromkie STO LAT. Wszyscy byli uśmiechnięci i szczęśliwi, że mogli spotkać się po latach i bawili się do białego rana. Tańcom, wspólnym rozmowom, wspomnieniom nie było końca.
  W imieniu wszystkich nauczycieli uczniów i pracowników szkoły, pragniemy podziękować za liczne przybycie i przeżywanie z nami tak ważnej chwili dla naszej społeczności. Bez Was nie byłoby tej szkoły! Zdjęcia

  Aktualizacja: I.Pogoda
  03.02.2019 00:45 | więcej »
 • Spotkanie po 50 latach - 01.08.2015

  Autor: St.Olszówka


  ,,Przeminęły młode lata i nasza uroda. 
  Przeleciały, przepłynęły jak w Dunaju woda”

  Przeleciało, przeminęło... 50 lat. Z dużym wzruszeniem Absolwenci Technikum Rolniczego rocznik 1965 wrócili 1 sierpnia 2015 r. do wspomnień z ławy szkolnej.
  Powrót do szkoły to powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. 50 lat to niewiele, ale to niemalże 2 pokolenia. Przed pół wiekiem to była inna Polska, inna Werynia, inna Szkoła. W ciągu 50 lat czas zmieniał to miejsce, nadając mu kształt zgodny z jego duchem: zmieniło się otoczenie szkoły, budynki, klasy. Liczydła zastąpiły komputery, tablicę i kredę – rzutnik multimedialny, a podręczniki – Internet.
  Jednego tylko czas nie zmienił – magii tego miejsca, którego próg przekraczając na powrót mieli po 14-15-16-17–18 lat. Wystarczyło usiąść w ławce w swojej klasie, spojrzeć na tablicę i… odnaleźć w mroku czasu zapomniane twarze, dawne przyjaźnie, zdarzenia. Zaglądali w stare kąty, by szukać w nich swoich wspomnień. Nastąpiła konfrontacja marzeń z rzeczywistością.
  Zjazd Absolwentów jest magiczną chwilą, gdzie historia i teraźniejszość splatają się ze sobą. Czas staje w miejscu. A nawet jakby się cofa. Zaczyna się żyć w innym świecie, świecie młodości, który zawsze jest lepszy, niezależnie od tego jak się dzisiaj powodzi. Lepszy bo lżejszy o te kilka krzyżyków, które dźwiga się na sobie. I właśnie ten Zjazd był magicznym i cudownym przeniesieniem się w lata młodości. Każdy z 16 absolwentów z pomocą wychowawcy, dwóch profesorów i obecnego dyrektora szkoły odnalazł części "duszy”, jaką kiedyś tu zostawił.
  Zdjęcia

  Aktualizacja: I.Pogoda

  03.02.2019 00:40 | więcej »
 • Jubileusz 60-lecia szkoły - 20.05.2006
  Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni, zjazd absolwentów i poświęcenie nowego sztandaru szkoły to trzy filary jednej uroczystości obchodzonej w dniu 20 maja 2006 r. W uroczystości brali udział parlamentarzyści, władze województwa i przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kolbuszowskiego.
  Zdjęcia
  03.11.2015 08:15 | więcej »
 • Jubileusz 50-lecia szkoły - 14.09.1996
  50-lecie swego istnienia Szkoła Rolnicza w Weryni świętowała 14 września 1996 r. . Już od rana przed obiektami szkolnymi zbierali się uczestnicy zjazdu odbierając w punktach rejestracyjnych okolicznościowe materiały. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą. Celebrze przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Wójcik i księża-absolwenci szkoły. W czasie mszy śpiewał chór parafialny z Kolbuszowej. Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu zostali uroczyście przywitani przez dyrektora szkoły i grono pedagogiczne oraz komitet organizacyjny obchodów.
  Po oficjalnym powitaniu wszystkich zebranych dokonano odsłonięcia i poświęcenia umieszczonej w holu szkoły pamiątkowej tablicy ufundowanej przez uczestników jubileuszowego zjazdu absolwentów.
  Występ artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną przeplatany był przyśpiewkami ludowymi kapeli Władysława Pogody. Po uroczystym obiedzie rozpoczęły się spotkania poszczególnych roczników absolwentów w salach pałacu i budynku szkolnym. Najbardziej wzruszające były spotkania pierwszych roczników absolwentów. Niektórzy pojawili się w szkole po raz pierwszy od momentu jej ukończenia. Wspomnieniom i opowiadaniom o czasach szkolnych nie było końca w towarzystwie żyjących jeszcze ich nauczycieli-emerytów: Wenancja i Józef Górkowie, Franciszek Śnieżek, Marian Turek, Zofia Kwolek.
  Wszystkim uczestnikom zjazdu udzieliła się wyjątkowa atmosfera, absolwenci starsi i młodsi wspólnie z gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi bawili się do białego rana.

  Aktualizacja: I.Pogoda
  03.02.2019 00:42 | więcej »

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria