Nawigacja

Jubileusz 50-lecia szkoły - 14.09.1996

50-lecie swego istnienia Szkoła Rolnicza w Weryni świętowała 14 września 1996 r. . Już od rana przed obiektami szkolnymi zbierali się uczestnicy zjazdu odbierając w punktach rejestracyjnych okolicznościowe materiały. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą. Celebrze przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Wójcik i księża-absolwenci szkoły. W czasie mszy śpiewał chór parafialny z Kolbuszowej. Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu zostali uroczyście przywitani przez dyrektora szkoły i grono pedagogiczne oraz komitet organizacyjny obchodów.
Po oficjalnym powitaniu wszystkich zebranych dokonano odsłonięcia i poświęcenia umieszczonej w holu szkoły pamiątkowej tablicy ufundowanej przez uczestników jubileuszowego zjazdu absolwentów.
Występ artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną przeplatany był przyśpiewkami ludowymi kapeli Władysława Pogody. Po uroczystym obiedzie rozpoczęły się spotkania poszczególnych roczników absolwentów w salach pałacu i budynku szkolnym. Najbardziej wzruszające były spotkania pierwszych roczników absolwentów. Niektórzy pojawili się w szkole po raz pierwszy od momentu jej ukończenia. Wspomnieniom i opowiadaniom o czasach szkolnych nie było końca w towarzystwie żyjących jeszcze ich nauczycieli-emerytów: Wenancja i Józef Górkowie, Franciszek Śnieżek, Marian Turek, Zofia Kwolek.
Wszystkim uczestnikom zjazdu udzieliła się wyjątkowa atmosfera, absolwenci starsi i młodsi wspólnie z gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi bawili się do białego rana.

Aktualizacja: I.Pogoda

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria