Nawigacja

Zjazd Absolwentów - 24.09.2016

Autorzy: M.Głos, A.Kiwak
Szkołę można porównać do żywego organizmu, który podlega ciągłym zmianom. Czas przecież nieubłaganie płynie, zmieniając ludzi i miejsca. Zmiany widać szczególnie wyraźnie z perspektywy czasu. Dostrzegli je Absolwenci Szkoły z Weryni, którzy przybyli na uroczystość jej 70-lecia. Była to doskonała okazja do spotkania po latach, integracji absolwentów, ale również do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju. Organizacją Zjazdu zajął się Komitet w skład którego weszli: Maria Strzępa, Elżbieta Rozmus-Maciąg, Lucyna Nowak, Marian Hopek, Zygmunt Śnieżek, Franciszek Skrzela, Jan Stąpor, Andrzej Wesołowski. W dniu 24.09.2016 roku z różnych zakątków Polski i świata (ze Stanów Zjednoczonych, Europy) przybyli absolwenci, aby uczcić ten ważny jubileusz. Zjazd Absolwentów rozpoczął się uroczystą mszą świętą, koncelebrowaną przez księży będących absolwentami bądź katechetami w szkole.
Głównym koncelebransem był ksiądz Jan Gniewek, który ukończył szkołę w 1982 roku. Towarzyszyli mu ks. Józef Opaliński, absolwent z roku 1986, oraz uczący przez kolejne lata w szkole księża Artur Progorowicz, Krzysztof Tomkiewicz, Stefan Michalski, Tomasz Ryczek. Homilię wygłosił ks. Jarosław Depczyński, a towarzyszył mu proboszcz parafii Wszystkich Świętych i wicedziekan Dekanatu Kolbuszowskiego ks. Lucjan Szumierz. Po uroczystej mszy świętej delegacja absolwentów wraz z Dyrektorem Szkoły panem Stanisławem Olszówką dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej Jubileuszu 70- lecia Szkół w Weryni. Odsłonięcia dokonali prof. doc dr hab. Stefan Skiba, Zygmunt Zięba, Konstanty Halat, Maria Strzępa, ks. Jan Gniewek i ks. Józef Opaliński. Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej delegacja absolwentów udała się na Cmentarz w Kolbuszowej by uczcić pamięć zmarłych pedagogów, kolegów i koleżanek. Pozostali Absolwenci uczcili pamięć zmarłych zapalając znicz przed kaplicą Tyszkiewiczów, znajdującą się na terenie szkoły. Tę część uroczystości zakończyły przemówienia, wśród których szczególnie wzruszające było przemówienie przewodniczącej komitetu organizacyjnego pani Marii Strzępy. W imieniu absolwentów podziękowała ona wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystego zjazdu. Zwróciła uwagę, że „obecność na Zjeździe tak licznej grupy Absolwentów jest potwierdzeniem faktu, jak mocne są więzi powstałe w czasie nauki w tej szkole przed kilkunastu, trzydziestu, pięćdziesięciu, a nawet siedemdziesięciu laty.”
Oficjalne uroczystości związane ze Zjazdem Absolwentów zakończyło wyprowadzenie pocztów sztandarowych, czyli obecnego sztandaru Zespołu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni oraz historycznego już sztandaru Zespołu Szkół Rolniczych.
Dalsza część uroczystości miała już charakter mniej oficjalny. Ważnym punktem Zjazdu była akademia przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Wachowskiej, zainspirowana zapisami w kronikach szkoły, wystawa „Wczoraj i dziś” prezentująca dorobek szkoły w latach 1946-2016, przygotowana przez Bogusławę Sobowską-Rekut i Katarzynę Cesarz oraz publikacja „Powrócisz tu” autorstwa Stanisława Olszówki.
W murach naszej szkoły spotkało się po latach ponad 250 absolwentów z różnych roczników. Był wśród nas najstarszy absolwent pan Konstanty Halat, który ukończył szkołę w 1949 r. i któremu zebrani odśpiewali gromkie STO LAT. Wszyscy byli uśmiechnięci i szczęśliwi, że mogli spotkać się po latach i bawili się do białego rana. Tańcom, wspólnym rozmowom, wspomnieniom nie było końca.
W imieniu wszystkich nauczycieli uczniów i pracowników szkoły, pragniemy podziękować za liczne przybycie i przeżywanie z nami tak ważnej chwili dla naszej społeczności. Bez Was nie byłoby tej szkoły! Zdjęcia

Aktualizacja: I.Pogoda

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria