Nawigacja

20.10.2017
Autor: U.Kuna


 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu ,,Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023829 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia.
Ogłaszamy termin rekrutacji do projektu „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” dla 17 uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii.
Tym razem, do projektu zapraszamy osoby z obecnych klas II i III Czteroletniego Technikum  w zawodzie technik ekonomista. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo – kulturowo - pedagogicznym.
Nabór rozpoczyna się 23 października 2017 r. i będzie trwał do 8 listopada 2017 r. Udział w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”.
Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać w terminie od 23 października 2017 r. do 8 listopada 2017 r. w sekretariacie szkoły.


Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Zbigniew Bogacz oraz Urszula Kuna i Kazimiera Gul.


„Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”

- kolejny nabór kandydatów do projektu

Od 17 lutego do 3 marca 2017 r. będzie prowadzony kolejny nabór uczniów z klas: I i II Czteroletniego Technikum oraz I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej do projektu „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”, który jest w 100% finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

Procedury rekrutacyjne skierowane są do uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz

 

17 uczniów zakwalifikowanych podczas procesu rekrutacyjnego odbędzie praktykę zawodową w Wielkiej Brytanii.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowym, kulturowym, pedagogicznym oraz konsultacjami z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

UWAGA!  Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata formularza zgłoszeniowego do projektu oraz oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu.

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 17 lutego do 3 marca  2017 r. w bibliotece szkolnej.

Dokumenty dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie szkoły

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają nauczyciele: Zbigniew Bogacz, Urszula Kuna i Kazimiera Gul.


 

Kolejny projekt

Projekt pt. „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  zakłada wyjazdy mobilności naszych uczniów w ramach praktyk zawodowych do Wielkiej Brytanii w latach 2017-2019. 

Tym razem, do projektu zapraszamy  osoby z obecnych klas II i III  Czteroletniego Technikum w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik architektury krajobrazu
 • oraz klasę II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz.

 

Grupa 17 uczniów odbędzie praktyki zagraniczne w firmach brytyjskich w miejscowości Stafford w Anglii.
Te miesięczne wyjazdy przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy jakości szkolenia zawodowego i osobistego naszych wychowanków.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowo-pedagogicznym.

Udział w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać
w terminie od 7 listopada  2016r. do 28 listopada  2016r. w bibliotece szkolnej.

Szczegółowych informacji udzielają: Zbigniew Bogacz, Urszula Kuna, Kazimiera Gul


Ogloszenie o wynikach G1


 

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria