Nawigacja

 

04.05.2018

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Aktywni w Europie”  o numerze 2017-1-PL01-KA102-036221 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Ogłaszamy  termin rekrutacji do projektu „Aktywni w Europie” dla 17 uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii.

Do projektu zapraszamy  osoby z obecnych klas I i II i   czteroletniego technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, oraz klasy I trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie kucharz. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo – kulturowym oraz pedagogicznym.

Nabór rozpoczyna się 7 maja 2018 r. i będzie trwał do 16 maja 2018 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Aktywni w Europie”.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału  w projekcie należy składać w terminie od 7 maja  2018 r. do 16 maja  2018 r.  w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Zbigniew Bogacz oraz Urszula Kuna i Kazimiera Gul.

 


12.02.2018

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Aktywni w Europie”  o numerze 2017-1-PL01-KA102-036221 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Ogłaszamy  termin rekrutacji do projektu „Aktywni w Europie” dla 17 uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny  w Wielkiej Brytanii.

Do projektu zapraszamy  osoby z obecnych klas II i III  czteroletniego technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, oraz klasy II trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie kucharz, w tym uczniów którzy byli uczestnikami projektu pod nazwą „Praktyka w Turyngii dla uczniów ZSA-E w Weryni” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo–kulturowym oraz pedagogicznym.

Nabór rozpoczyna się 16 lutego 2018 r. i będzie trwał do 22 lutego 2018 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Aktywni w Europie”.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału  w projekcie należy składać w terminie od 16 lutego  2018 r. do 22 lutego  2018 r.  w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Zbigniew Bogacz oraz Urszula Kuna i Kazimiera Gul.


29.12.2017

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria