Nawigacja

Kryteria dla absolwentów 2019/2020

   

Za oceny wyrażone w stopniu:

1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły przynoszą:
 

1. Dwie aktualne fotografie podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum.

3. Kartę zdrowia ucznia i kartę szczepień.

4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

5. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

6. Podanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do technikum/szkoły branżowej I stopnia WZÓR.

7. Orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli kandydat posiada).

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Autor: I.Pogoda
11.04.2019

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria