Nawigacja

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 1. Monter sieci i instalacji sanitarnych zajmuje się montowaniem sieci cieplnych podziemnych i nadziemnych, sieci gazowych i wodnokanalizacyjnych. Do jego zadań należy również wykonywanie z rur (stalowych lub innych tworzyw) przewodów sieci cieplnych, instalowanie urządzeń technicznych na sieciach deszczownianych oraz urządzeń technicznych przepompowni, a także wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych naziemnych i podziemnych.
   
 2. Informacje dodatkowe
  Monter sieci i instalacji sanitarnych układa przewody gazowe w otwartym wykopie, prowadzi prace związane z wykonywaniem przejść tunelowych z użyciem sprzętu mechanicznego oraz montuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne układane poza budynkami w ramach prowadzonej budowy. Może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych.

   
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:
  BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  b) robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  c) montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  d) robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

   
 5. Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w: 
  a) zakładach przemysłowych i usługowych,
  b) placówkach administracyjnych i oświatowych,
  c) przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
  d) innych zakładach usługowych.

  Absolwent może prowadzić własną działalność usługową.

   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych uczestniczą w praktykach zawodowych w warsztatach szkolnych i w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.

 

 

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria