Nawigacja

Technik ekonomista

 1. Technik ekonomista to zawód ponadczasowy, niezwykle atrakcyjny i popularny na rynku pracy. Szeroka wiedza i umiejętności stwarzają elastyczne możliwości zatrudnienia ekonomisty, począwszy od prowadzenia własnej działalności poprzez pracę w firmach produkcyjnych i w bankach. Jako ekonomiści sprawdzają się zarówno osoby spokojne, systematyczne w pracy np. na stanowiskach administracyjno-biurowych, w księgowości, planowaniu, również osoby energiczne, poszukujące wyzwań, nie bojące się ryzyka np. w marketingu, w instytucjach finansowych, także na stanowiskach kierowniczych.
   
 2. Informacje dodatkowe
  Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych, obsługi urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów komputerowych: kadrowo-płacowych, magazynowo-zaopatrzeniowych i finansowo-księgowych. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.
   
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:
  AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  b) Kwalifikacja 2:
  AU.36. Prowadzenie rachunkowości
   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej,
  b) sporządzania dokumentacji i sprawozdań we wszystkich podmiotach gospodarczych na rynku pracy,
  c) biegłej obsługi programów komputerowych do obsługi firmy i biura rachunkowego,
  d) posługiwania się technicznymi środkami biurowymi i organizowania pracy biura,
  e) działań marketingowych, reklamy, zarządzania,
  f) organizowania zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania produkcji, sprzedaży towarów i usług,
  g) obliczania podatków,
  h) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  i) obliczania, interpretacji i prezentacji miar statystycznych,
  j) obliczania wskaźników niezbędnych do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firmy, analizy kosztów przychodów,
  k) ewidencjonowania (księgowania) operacji gospodarczych,
  l)
  prowadzenia rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
  m) prowadzenia korespondencji w sprawach pracowniczych, finansowych i handlowych,
  n) sporządzania planów działania i organizowania procesów logistycznych jednostki organizacyjnej,
  o) stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
   
 5. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie: w każdym podmiocie gospodarczym produkcyjnym, handlowym, usługowym, jednostkach budżetowych, urzędach i bankach jako:
  a) pracownik administracyjno-biurowy,
  b) pracownik działu kadr i płac,
  c) księgowy,
  d) specjalista ds. inwentaryzacji,
  e) specjalista ds. rozliczeń podatkowych,
  f)  specjalista ds. marketingu i reklamy,
  g) planista,
  h) analityk,
  i)  referent,
  j) zaopatrzeniowiec,
  k) pracownik magazynów, hurtowni i sklepów,
  l) pracownik biur rachunkowych,
  m) agent ubezpieczeniowy
  n) asystent prezesa

  Może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing, logistyka i innych oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uzyskując tytuł technika rachunkowości.
   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Pracownie ekonomiczne wyposażone są w sprzęt audiowizualny oraz komputery z programami finansowo-księgowymi, magazynowymi, kadrowo-płacowymi, a także programami do obsługi małej i średniej firmy i rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK.
   

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria