Nawigacja

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.
   
 2. Informacje dodatkowe
  W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej. Uczniowie odbywają wakacyjne płatne staże w polskich zakładach gastronomicznych w ramach realizowanych projektów. W toku nauki uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowe w wybranych przez siebie zakładach branżowych.

   

 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:
  TG.07  Sporządzanie potraw i napojów
  b) Kwalifikacja 2:
  TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
  b) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  c) planowania i oceny żywienia,
  d) organizowania produkcji gastronomicznej,
  e) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

   
 5. Technik żywiena i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:
  a) zakładach żywienia zbiorowego takich jak stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
  b) instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
  c) placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (sanatoriach, żłobkach, szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.),
  d) na statkach jako pracownik ruchomej bazy gastronomicznej.

  Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie różnego rodzaju usług gastronomicznych.

   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczy się zasad podawania do stołu, prawidłowej obsługi konsumenta oraz organizacji imprez okolicznościowych.

 

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria