Nawigacja

Rekrutacja 2019/2020

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum obowiązujący w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2019/2020.

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05–19.06

2019 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

21–25.06.2019 r.

do godz. 1500

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2019 r.

do godz. 1000

4

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 8.07.2019 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

5-10.07.2019 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

do godz. 1000

 


Autor: I.Pogoda
02.02.2019

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria