Nawigacja

Dlaczego technikum?

JEDNA SZKOŁA – WIELE MOŻLIWOŚCI

TECHNIKUM:

Przygotowuje do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz oferowania usług zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami.
 

Daje możliwość zaplanowania swojej dalszej kariery edukacyjnej  i zawodowej zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 

Umożliwia kontynuację nauki na studiach.
 

Dysponuje bardzo dużym wyborem zawodów.
 

Doskonale przygotowuje do zawodu i spełnienia oczekiwań przyszłych pracodawców.
 

Uczy konkretnego zawodu - pracodawcy poszukują wykwalifikowanych fachowców.
 

Łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną.
 

Umożliwia w trakcie praktyk nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą, co zwiększa szanse na zatrudnienie.
 

w TECHNIKUM:

Każdy zawód jest podzielony na kwalifikacje (dwie lub trzy).
 

Po potwierdzeniu kwalifikacji otrzymujesz świadectwo.
 

Dzięki świadectwu jeszcze podczas kształcenia masz prawo do zatrudnienia na stanowisku, na którym będą wykonywane czynności z tego zakresu.
 

Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji dla zawodu otrzymujesz państwowy dyplom technika.
 

Różne zawody mogą mieć wspólne kwalifikacje, co oznacza, że nie jesteś "przywiązany" do wykonywania tej samej pracy przez całe życie.
 

Jesteś przygotowany na dynamiczny rozwój kariery zawodowej.
 

Po uzupełnieniu dodatkowych kwalifikacji zdobywasz kolejny zawód.
 

Absolwenci technikum otrzymują dyplom Europass, czyli kwalifikacje potwierdzone na całą Europę.
 

Warto wybrać kształcenie zawodowe!


Autor: I.Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria