Nawigacja

Technik handlowiec

 1. Zawód technika handlowca stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze  wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
   
 2. Informacje dodatkowe
  Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności organizacji zaopatrzenia, przygotowania towarów do sprzedaży, prowadzenia działań marketingowych, realizowania transakcji kupna-sprzedaży, dokonywania rozliczeń finansowych oraz obsługi kas fiskalnych i  specjalistycznych programów komputerowych.
   
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja 1:
  AU.20 Prowadzenie sprzedaży
  b) Kwalifikacja 2:
  AU.25  Prowadzenie działalności handlowej
   
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
  b) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  c) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
  d) organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
  e) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
   
 5. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie jako: 
  a) sprzedawca,
  b) kasjer sklepowy,
  c) przedstawiciel handlowy,
  d) menedżer produktu,
  e) merchandiser,
  f) pracownik działu marketingu,
  g) pracownik agencji reklamowej,
  h) pracownik działu obsługi klienta,
  i) sprzedawca usług finansowych.


  Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach.
   
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Aktualizacja: I. Pogoda
10.11.2018

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria