Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Wykonywanie prac biurowych teO1.04 EO04
basen bas
Bezpieczeństwo i higiena pracy bhp
Biblioteka bibl
Biologia bio
Biologia rozszerzony bior
Chemia che
Dokumentacja techniczna dote
Edukacja dla bezpieczeństwa edu
Eksploatowanie maszyn, instalacji i urządzeń technicznych taZ2.04 A204
Eksploatowanie maszyn, instalacji i urządzeń technicznych taZ2.04 A204
Eksploatowanie maszyn, instalacji i urządzeń technicznych taZ2.04 A204
Eksploatowanie maszyn, instalacji i urządzeń technicznych taZ2.04 A204
Eksploatowanie maszyn, instalacji i urządzeń technicznych taZ4.01 A401
Ewidencjonowanie operacji bilansowych teZ3.01 E3O1
Ewidencjonowanie operacji wynikowych teZ3.02 E302
Fizyka fiz
Geografia geo
Geografia rozszerzony geor
Godziny z wychowawcą gw
Gospodarowanie na rynku dóbr i usług teO1.03 EO03
Gospodarowanie produktami spożywczymi kZ3.01 k301
Gospodarowanie zasobami majątkowymi teZ2.01 E201
Historia his
Historia i społeczeństwo hisp
Informatyka inf
Inwentaryzowanie środków gospodarczych teZ3.04 E304
Język angielski jang
Język angielski rozszerzony janr
Język angielski zawodowy angz
Język angielski zawodowy tzZ3.07 Z307
Język francuski jfr
Język niemiecki niem
Język polski pol
Kalkulowanie cen potraw i napojów kZ3.06 k306
Kalkulowanie  cen potraw i napojów tzZ3.04 Z304
Kształtowanie terenów zieleni ta Z2.03 A2O3
Lekcja biblioteczna lbib
Matematyka mat
Matematyka rozszerzony matr
Moduł 314202.Z7 Język obcy zawodowy AZ7
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich kZO.02 kO02
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich tz01.02 ZO02
Obsługiwanie i prowadzenie ciągnika rolniczego taZ4.03 A403
Obsługiwanie maszyn i urządzeń  stosowanych w placówkach żywienia kZ2.01 k201
Organizacja,bezpieczeństwo i higiena pracy bhp
Organizowanie działalności gospodarczej teZ1.02 E102
Organizowanie firmy handlowej thZ4.01 H401
Organizowanie obsługi konsumentów tzZ3.01 Z301
Organizowanie pracy w przedsiębiorstwie teO1.02 EO02
Organizowanie procesów inwestycji i kosztorysowanie robót taZ5.02 A502
Organizowanie zakupu-sprzedaży thZ5.02 H502
Pedagog ped
Pielęgnowanie terenów zieleni taZ2.02 a202
Planowanie działalności gospodarczej teZ2.03 E203
Planowanie i obsługiwanie wyposażenia w placówkach żywienia tzZ1.02 Z102
Planowanie i organizacja usług gastronomicznych tzZ3.06 Z306
Planowanie żywienia tzZ3.03 Z303
Podawanie potraw i napojów tzZ3.05 Z305
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej prdg
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej tz01.03 ZO03
Podstawy budownictwa ogólnego pbo
Podstawy przedsiębiorczości pprz
Posługiwanie się dokumentacją techniczną taZ2.02 A202
Posługiwanie się językiem obcym w prowadzeniu handlowej działalności gospodarczej thZ4.02 H402
Posługiwanie się językiem obcym w prowadzeniu handlowej działalności gospodarczej thZ4.02 H402
Posługiwanie się językiem obcym w prowadzeniu handlowej działalności gospodarczej thZ4.02 H402
Posługiwanie się językiem obcym w prowadzeniu handlowej działalności gospodarczej thZ4.02 H402
Prowadzenie działalności gospodarczej kZO.04 kO04
Prowadzenie działań marketingowych thZ5.01 H501
Prowadzenie marketingu świadczonych usług tz01.04 ZO04
Przepisy ruchu drogowego taZ4.02 A4O2
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej tz01.01 ZO01
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej kZO.01 kO01
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy teO1.01 EO01
Przestrzeganie zasad higieny i ochrony zdrowia, higieny produkcji i ekspedycji tzZ1.01 Z101
Realizowanie transakcji sprzedaży thZ3.03 H303
Religia rel
Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej thZ5.03 H503
Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej thZ5.03 H503
Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej thZ5.03 H503
Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej thZ5.03 H503
Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej teZ2.02 E202
Sporządzanie dokumentacji technicznej taZ1.03 A103
Sporządzanie kalkulacji teZ3.03 E3O3
Sporządzanie potraw i napojów zimnych i gorących kZ3.05 k305
Sporządzanie potraw z jaj, mleka, przetworów mlecznych i produktów zbożowych kZ3.03 k303
Sporządzanie potraw z mięsa zwierząt rzeźnych, dziczyzny, drobiu, ryb i owoców morza kZ3.04 k304
Sporządzanie potraw z warzyw, owoców, ziemniaków i grzybów kZ3.02 k3O2
Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych teZ3.05 E305
Stosowanie marketingu w działalności gospodarczej teZ1.03 E1O3
Stosowanie prawa w działalności usługowej kZO.03 kO03
Stosowanie prawa w działalności usługowej tz01.05 ZO05
Stosowanie przepisów bhp i prawa pracy taZ1.01 A101
Stosowanie przepisów prawa w działalności gospodarczej teZ1.01 E101
Stosowanie roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu ta.Z3.04 A304
Stosowanie technik plastycznych w projektowaniu architektury krajobrazu taZ2.01 A102
Technika robót instalacyjnych tri
Technologia produkcji i uprawy roślin stosowanych w kształtowaniu krajobrazu taZ2.01 a201
Technologia sporządzania potraw i napojów zimnych i gorących tzZ2.04 Z204
Technologia sporządzania potraw z jaj, mleka, przetworów mlecznych i produktów zbożowych tzZ2.02 Z202
Technologia sporządzania potraw z warzyw, owoców, ziemniaków, grzybów tzZ2.01 Z201
Technologia z materiałoznawstwem tzm
Uprawianie gleby taZ3.03 A303
Urządzanie placówek żywienia kZ2.02 k202
Wiedza o kulturze wok
Wiedza o społeczeństwie wos
Wiedza o społeczeństwie rozszerzony wosr
Wprowadzenie do procesów technologicznych tzZ2.01 Z103
Wychowanie do życia w rodzinie wdzr
Wychowanie fizyczne wf
Wykonywanie dekoracji roślinnych taZ3.01 A301
Wykonywanie i konserwacja elementów architektury krajobrazu taZ5.01 A501
Wykonywanie projektów architektury krajobrazu taZ2.04 A204
Wykorzystanie produktów spożywczych jako źródła składników odżywczych kZ1.01 k101
Wykorzystanie produktów spożywczych jako źródła składników pokarmowych tzZ3.02 Z302
Zajęcia dla maturzystów zdm
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zwyr
Zajęcia praktyczne Obróbka ręczna i remonty ZpOr
Zajęcia praktyczne Pracowania projektowania i pomiarów ZpP
Zajęcia praktyczne Pracownia instalacji Zpi
Zajęcia z wychowawcą zw
Zapewnianie jakości zdrowotnej żywności kZ1.02 k102
Zwalczanie chwastów, szkodników oraz chorób roślin ozdobnych ta.Z3.02 A3O2

Kontakt

 • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
  Werynia 501
  36-100 Kolbuszowa

 • 17 227 14 41 lub
  17 227 13 32
  numery wewnętrzne:
  101 sekretariat
  103 dyrektor
  105 zastępca dyrektora
  107 pokój nauczycielski

Galeria